{ }

Ki-Mo-No Blog

 • Trin-iT - 'Moeiteloze' en smakelijke kioskoplossingen.
  Trin-iT - 'Moeiteloze' en smakelijke kioskoplossingen.
  Kimono powered
  Zoveel smaken, zoveel kiosken. Hun effectiviteit eist Regie op de ontwikkeling. Het 80% standaard / 20% maatwerk Kimono platform werkt efficiënt effectief.

  'Moeiteloze' en smakelijke kioskoplossingen.

  Serve yourself! Met Kimono-powered kiosk-oplossingen

  Altijd dichtbij.

  Selfservice kiosktoepassingen. Dichtbij. Binnen en buiten. Van de sector cultuur tot die van de natuur. Van sport en spel tot informatiezuilen bij gemeentes tot en met autodealers. Bemand, deeltijd-bemand of onbemand. Altijd beschikbaar. Informatief, voor de moeiteloze (voorbereiding op de) aankoop van…, gemak biedend. 

  Zacht gezegd: selfservice is vaak wel zo prettig! Eenvoudig, snel, foutloos, veilig. Schaarse medewerkers in organisaties (deels) vrijmakend voor ander werk, waardoor de service-ervaring van klanten in z’n totaliteit alleen maar hoger uitkomt. En de klantenbinding hierdoor versterkt wordt. Meer privacy: tijd, gelegenheid om je ongestoord te oriënteren, eigen ruimte krijgen om “Ja” te zeggen. Maar ook, onbezwaard, “toch maar Nee.” De ruimte om weg te lopen én alle gelegenheid om weer terug te komen zónder dat dit ongemakkelijk aanvoelt.

  Contact met gemak

  Kiosk-oplossingen vergemakkelijken tweeweg-contacten tussen nieuwsgierigen, echt geïnteresseerden, kopers. En aanbieders, informatieverstrekkers en verkopers. 

  Je kijkt er verder mee dan het hier en nu. De meerwaarde van die meer-ruimte is dan wel afhankelijk van het ‘on the spot’ in de kiosk beschikbaar zijn van het Internet.

  Meervoudige 80-20’s
  1. Gemakkelijk gezegd. Door te werken met meervoudige 80-20 regels staat er met het reeds door Trin-iT ontwikkelde ‘Kimono’ platform al zo’n 80% van de gewenste functionaliteit kant-en-klaar om AAN-gezet worden.
  2. De 20% die daarna nog aan maatwerk nodig is krijgt de resterende 80% van de tijd en aandacht nodig voor de creatie en de bouw van een hoogwaardige en ‘natuurlijke flow’ in het bedieningsgemak. Inclusief de aansluitingen op service-toevoegingen. Voorbeelden: reserveringsmogelijkheden, betalingen verwerken, het printen van toegangskaartjes of een betalingsbewijs, etcetera. 
  Winnen? Op de details.

  Zo kan er ook meer aandacht besteed worden aan de herkenbare ‘eigenheid’ – identiteit - van de kiosk-oplossing. 80% Logisch en rationeel. Informatief en transactiegericht. 20% Gebruikerservaring, gevoelsmatig en relatiegericht. Emotioneel. 

  Opgeteld: voor een vereist waarderingscijfer 10 voor opdrachtgevers en hun klanten. En dus geen 9 of nog lager (!) voor opdrachtgevers en hun klanten. 

  Al het bovenstaande vraagt om de teamregie van een integratieproces van soft- en hardware bouwers. En het leveren van op elkaar afgestemde prestaties op de niveaus van logica en logische ordening. En die op aantrekkingskracht, gemak en gevoel.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!
Contact